Публикации

10 години по-късно

Месец първи у дома. Занимания по време на коронавирус

Арт журнал-дневник на една карантина

Ефектът на снежната топка